fbpx
loader
loader
Blog > Marketing > Zarządzanie > Jak zbudować skuteczną strategię marketingową?

Jak zbudować skuteczną strategię marketingową?

Marketing   •   10-11-2020   •   Czas czytania: 8 minut
facebook
twitter
linkedin
email

Biznes prowadzi się po to, by zarabiać.

Każda działalność, tak długo jak nie jest działalnością charytatywną prowadzi się po to, by zarabiała. Dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować i zaplanować jej działania. Strategia marketingowa i cele marketingowe to jedne z najważniejszych elementów budowania biznesu – dzięki nim będziesz wiedzieć, czy zmierzasz w obranym kierunku w odpowiednim tempie i jak idzie Ci ta wędrówka.

Z artykułu dowiesz się:

  • co to jest strategia marketingowa
  • jak budować strategię marketingową od podstaw
  • jak dokonać analizy wyjściowej firmy
  • jak zaprojektować markę
  • jak dobrać odpowiednią strategię marketingową
  • jakie można stosować narzędzia marketingowe i kanały pozycjonujące markę
  • po co kontrolować działania marketingowe i budżet marketingowy

 

Co to jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa – jest niczym innym jak długoterminowym planem działania każdej organizacji, odpowiadającej na pytanie jak osiągnę wyznaczone cele. Głównym celem strategicznym jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej, mającej wpływ na przychody i zyski firmy.

 

Budowanie strategii marketingowej nowej marki krok po kroku:

 

1. Określ misję przedsiębiorstwa, czyli funkcję  jaką firma  zamierza odgrywać wobec otoczenia – szczególnie wobec klientów.

Oto przykłady dobrych misji, są proste, klarowne, uniwersalne, przedstawione w jednym zdaniu:

„YOU – Naszą misją jest Twoja satysfakcja” Novotel
„Inspirujemy do obserwacji, doświadczania, zadawani pytań i poszukiwanie odpowiedzi” Centrum Nauki Kopernik
„Inspirować jutrzejszych budowniczych i wspomagać ich rozwój” Lego
„Uporządkowanie światowych zasobów, tak aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne” Google

2. Określ cele oraz zadania rynkowe i finansowe, które mają zostać osiągnięte w konkretnym czasie, przy pomocy precyzyjnych działań.

Pamiętaj cele wyznaczać w oparciu o regułę SMART, co oznacza, że cele muszą być:

S jak Simple – konkretne i określone. Zamiast „więcej nowych klientów” wskaż konkretną liczbę, np.: 1000 nowych klientów.
M jak Measurable – mierzalne. Osiąganie celu musi dać się policzyć, zmierzyć, sprawdzić w trakcie realizacji naszych działań.
A jak Achievable – osiągalny. Cel musi być realny, musimy móc go osiągnąć.
R jak Relevant, istotny dla naszego biznesu, powiązany z całościową strategią tego co robimy.
T jak Time-bound – „określony w czasie”. Bardzo ważny punkt, bez którego nie będziemy w stanie ocenić, czy działania przyniosły nam sukces czy porażkę.

3. Dokonaj analizy sytuacji wyjściowej firmy

3.1 Analiza grupy docelowej. Określ cechy demograficzne i psychograficzne kluczowych grup docelowych marki, przeanalizuj potrzeby i oczekiwania, stwórz persony dla poszczególnych grup odbiorców.

3.2 Analiza konkurencji, w której szczegółowo określisz tożsamość marek konkurencyjnych z danego sektora rynkowego i ich wizerunek, jak również przeanalizuj jakie pola komunikacji marketingowej eksploatuje konkurencja i jakie nisze komunikacyjne zostawia wolne.

3.3 Analiza SWOT, czyli wskaż Twoje mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia na rynku.

3.4 Przygotuj budżet marketingowy, czyli plan przychodów i kosztów w danym okresie czasu.Proces budżetowania obejmuje planowanie wszystkich przepływów zasobów finansowych do wewnątrz i na zewnątrz firmy – w przyszłym odcinku czasu.

Za pomocą budżetu planuje się związek pomiędzy oczekiwanymi rezultatami oraz dostępnymi środkami, np. wielkością sprzedaży, a wielkością kampanii promocyjnej. Stworzenie budżetu pozwala przełożyć pomysły marketingowe na twarde liczby – pozwala odpowiedzieć na pytanie czy plan marketingowy ma racjonalne uzasadnienie w liczbach.

4. Zaprojektuj swoją markę

Poprzez wskazanie jakie przymioty powinna posiadać kreowana marka (logotyp, kolorystyka, wzornictwo, język komunikacji, miejsce i sposób dystrybucji informacji o marce) by wyróżnić się na tle konkurencji i stać się zapamiętywalną. Jeśli nie wiesz jak to zrobić skorzystaj z pomocy marketingowych freelancerów lub profesjonalnej agencji marketingowej.

4.1 Określ charakter marki

Poprzez zdefiniowanie tożsamości i unikalnych przymiotów marki, a także określenie, z jakimi wartościami, przekonaniami, obrazami, dźwiękami ma się marka kojarzyć.

4.2 Stwórz nazwę marki – naming. 

Opracowanie nazwy, która najlepiej będzie oddawać charakter marki. Użycie tagline.

4.3 Określ założenia identyfikacji wizualnej

To jest wskaż jakimi wizualnymi przymiotami powinna charakteryzować się identyfikacja wizualna marki, aby osiągnęła zakładane cele (wyróżnienie na tle konkurencji, dopasowanie do trendów, preferencji grup docelowych itd.)

4.4 Opracuj konteksty użycia marki

To jest określenie, w jakich kontekstach życiowych marka i wartości, do których się odwołuje (a także korzyści czy obietnice), mają się przypominać danej grupie docelowej, a także określenie, jak poszczególne grupy docelowe mają korzystać z marki, gdzie, kiedy, z kim itd.

4.5 Opracuj punkty styku marki z grupą docelową

Określ typowe punkty/kanały komunikacji (strona internetowa, social media, email etc.), jak i nietypowe punkty: reklamy ambientowe, wirusowe itd., które mają na celu realizację postawionych celów per grupa docelowa marki.

4.6 Stwórz założenia komunikacji werbalnej

Poprzez opracowanie unikalnego języka, jakim marka będzie się posługiwać, m.in.: określenie dozwolonych i niedozwolonych stylów, tonacji, środków stylistycznych, słownictwa itd. Przygotuj przykłady komunikatów, jakie marka może wypuścić na rynek (wpisy w mediach społecznościowych, tematy i nagłówki na bloga itd.).

5. Wybierz właściwą strategię pozycjonowania marki

5.1 Wybierz odpowiednią strategię w zależności od sytuacji rynkowej, działań konkurencji i grup docelowych.

Dobór odpowiedniej strategii marketingowej jest uzależniony od sytuacji panującej na rynku i miejsca, jakie na nim zajmuje konkretne przedsiębiorstwo.
Inne działania bowiem obierze tzw. lider, a więc przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, a inne pretendent do roli lidera. Każdy rynek, a więc także każde przedsiębiorstwo na nim działające, musi przejść przez 4 fazy: od tworzenia, poprzez ekspansję i osiągnięcie dojrzałej, ugruntowanej pozycji, aż do depresji, po której może nastąpić rozkwit lub głębszy kryzys.

5.2 Wybierz właściwe  narzędzia marketingowe i kanały promocji

Wybór odpowiednich narzędzi w dużej mierze determinowany jest budżetem kampanii. Dlatego też na początku testuj różne kanały na małych budżetach, tylko po to aby zobaczyć, które rozwiązania dają Ci najlepsze efekty. 

Główne kanały promocji to:

SEO, czyli optymalizacja strony mająca na celu poprawę jej widoczności (pozycjonowanie) w naturalnych wynikach wyszukiwarki Google. Polega to na zrównoważonym połączeniu działań on-site (na stronie) i off-site (poza stroną).

SEM, czyli marketing w wyszukiwarkach internetowych.SEM = SEO + PPC, gdzie SEO (ang. Search Engine Optimization) odnosi się do pozycjonowania strony, natomiast PPC (ang. Pay Per Click) wiąże się z płatnymi kliknięciami w link do strony.

Social media – serwis umożliwiający szybką wymianę informacji i gromadzący użytkowników o podobnych zainteresowaniach czy poglądach. Osoby korzystające z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube czy Instagram, mogą tworzyć własne profile, listy znajomych i grupy.

Content marketing pomaga odbiorcom znaleźć to, czego szukają. Prezentacja oferty, produktów, opis firmy – to wszystko powinno być napisane nie tylko zgodnie z wytycznymi Google, ale także zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy.

BLOG jest miejscem łączącym potencjalnego i obecnego klienta z marką, Systematyczne tworzenie treści daje możliwość utrzymania stałej komunikacji, a także budowania relacji z klientem.

Email marketing, głównym zastosowaniem jest edukacja klienta z naszego produktu, usługi, tworzenie lejków sprzedażowych, prowadzenie remarketingu i utrzymanie relacji z klientem.

 

infografika marketingowa

 

6. Kontroluj działania marketingowe i budżet marketingowy.

Skutkiem niewłaściwie przygotowanych kanałów promocji dla grupy docelowej jest „przepalenie budżetu”! Więc jeśli nie chcesz tracić pieniędzy, pamiętaj by systematycznie analizować i kontrolować założone KPI. Ich kontrola pozwali Tobie na podjęcie natychmiastowych działań, bez czekania na rezultaty na koniec roku budżetowego.

 

Prowadzenie firmy w praktyce to niezwykle wymagająca praca. By przynosiła sukcesy i satysfakcję koniecznym jest by była starannie zaplanowana. Wierzę, że mój artykuł pomógł Ci zrozumieć istotę tworzenia strategii marketingowej. Jeśli chciałbyś abym pomogła Ci opracować strategię marketingową i/lub e-marketingową dla Twojego biznesu – skontaktuj się ze mną.

Lidia Klebba

Lidia Klebba

Zawodowo marketer i hotelarz z 15-letnim doświadczeniem, instruktor praktycznej nauki zawodu.

Z hotelarstwem i marketingiem zaprzyjaźniłam się w 2005 r., gdy rozpoczęłam pracę w międzynarodowej korporacji P&O Princess Cruises, opływając świat na statkach pasażerskich CP 1556 j.m. W kolejnych latach kontynuowałam rozwój zawodowy w hotelu sieciowym marki Sofitel – Grand Hotel Sopot 126 j.m., hotelu resortowym Velaves Resort & Spa 170 j.m., a także 4* Hotelu Skipper 55 j.m.

Uwielbiam wyzwania, a budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez skuteczne realizowanie strategii sprzedażowo – marketingowej daje mi wiele satysfakcji. Jednym z wielu wyzwań było prowadzenie projektu KidsTravel, który obejmował serię filmów podróżniczych, ogólnopolską akcję Ambasador KidsTravel,  także launch aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

Jako pedagog, instruktor praktycznej nauki zawodu dzielę się wiedzą z zakresu hotelarstwa i marketingu z adeptami szkół hotelarsko – turystycznych. Moim głównym celem jest mentoring młodzieży, poprzez rozwijanie ich kompetencji, talentów, a także kształtowanie ścieżki zawodowej.

 

Zapraszam Ciebie do mojej sieci kontaktów na LinkedIN.


2020 © Lidia Klebba, wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie peka.pro